Stan zwarcia pomiarowego transformatora

Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia

transformator_PSZ-160_BREVE
Teraz zajmiemy się kolejną właściwością – przybliżamy stan zwarcia pomiarowego w transformatorze.

Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy. Napięcie zasilania w takim stanie, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i osiąga wartości od kilku do kilkunastu procent napięcia znamionowego. Przy tak niskim napięciu zasilania, prąd magnesujący rdzeń i prąd odpowiedzialny za straty w żelazie, są pomijalnie małe w stosunku do prądu znamionowego strony wtórnej. A więc w tym stanie zasadniczą rolę odgrywają straty w rezystancjach uzwojeń i reaktancjach rozproszenia. Miarą tych właśnie strat jest  wielkość napięcia zwarcia, które jako jeden z parametrów transformatora pozwala wyznaczyć w przybliżeniu charakterystykę prądowo napięciową. Napięcie zwarcia pozwala zweryfikować również możliwość połączenia równoległego transformatorów.
Schemat zastępczy dla stanu zwarcia pomiarowego wygląda tak:

Uwzględnia się, że prąd gałęzi poprzecznej ze względu na znacznie, niższe napięcie zasilania jest pomijalnie mały oraz że:
Rzw = R1 + R’2;   Xzw = XΦ1 + X’Φ2 schemat zastępczy upraszcza się, co pokazuje rysunek poniżej:
Widać stąd również , że na podstawie pomiarów napięcia zwarcia nie można rozdzielić reaktancji i rezystancji dotyczących strony pierwotnej i wtórnej. W praktyce rozdzielenie tych parametrów nie jest potrzebne.
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

Задайте вопрос
Вам нужно больше информации? Мы рекомендуем вам связаться с нашей компанией. Напишите нам, и вы обязательно получите ответ.
Наши консультанты с удовольствием подскажут и развеют ваши сомнения. Спросите смело.

Breve Tufvassons Sp. z o.o.
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl